Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:23 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28.7/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.3°
Sáng/Tối
26.6/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa vừa 32.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Thấp/Cao

27.4°/35.2°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

4.83