Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:25 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

24.7°/30.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

2.38