Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:31 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.1/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.6°
Sáng/Tối
28.5/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.9°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Thấp/Cao

25.7°/30.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.29 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

1.72