Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.3°
Sáng/Tối
25.8/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Thấp/Cao

25.1°/30.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0