Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:07 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Thấp/Cao

25.7°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0