Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:11 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 28.4°
Sáng/Tối
26.6/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 33.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.6°
Sáng/Tối
27.3/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 29.1°
Sáng/Tối
27.5/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28/ 33.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 29.4°
Sáng/Tối
27.6/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 29.4°
Sáng/Tối
27.8/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 33.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 32.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 29.5°
Sáng/Tối
28.4/ 33.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Thấp/Cao

27.3°/36°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0