Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Nhiều mây

01:00

25.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.05 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.77 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.04 km/giờ

10:00

29.1°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
5.53 km/giờ

13:00

29.2°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5.87 km/giờ

16:00

29.1°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
5.06 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.54 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.54 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Nhiều mây

01:00

25.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.21 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
93%
3.16 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.96 km/giờ

10:00

29.2°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
6.32 km/giờ

13:00

31°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
5.92 km/giờ

16:00

28.1°C / 31.6°C
Mây cụm Mây cụm
67%
5 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.38 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.63 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Nhiều mây

01:00

24.3°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
3.08 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
94%
3.11 km/giờ

07:00

26.5°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
4.53 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
6.89 km/giờ

13:00

30.1°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
6.61 km/giờ

16:00

29.3°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
6.07 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
83%
4.06 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
5 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây cụm

01:00

25.3°C / 26.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
5.5 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.3°C
Mây thưa Mây thưa
85%
5.94 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
5.53 km/giờ

10:00

30.4°C / 33.3°C
Mây cụm Mây cụm
64%
6.97 km/giờ

13:00

31.1°C / 34.7°C
Mây cụm Mây cụm
58%
7.88 km/giờ

16:00

28.4°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
6.36 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
5.91 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
6.07 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây

01:00

26.6°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
5.87 km/giờ

04:00

26.6°C / 27.6°C
Mây cụm Mây cụm
83%
5.89 km/giờ

07:00

26.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
5.72 km/giờ

10:00

30.1°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
7.8 km/giờ

13:00

30.1°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
7.98 km/giờ

16:00

29.2°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
6.3 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.55 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
5.18 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

24.4°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.33 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0