Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:54 | 16/07/2024
Nhiều mây 28.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
25.6°/30.2°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.61 km/giờ
Điểm ngưng
24.4 °C
Chỉ số UV
0.62

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
363.83
NH3
3.17
NO
0.32
NO2
4.76
O3
25.39
PM10
5.17
PM25
4.16
SO2
0.98

Thời tiết Xã Tân Sơn - Huyện Trà Cú theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Sơn - Huyện Trà Cú trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Sơn - Huyện Trà Cú những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân Sơn - Huyện Trà Cú những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Sơn - Huyện Trà Cú những ngày tới