Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 16/06/2024
Thấp/Cao
28.2/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.5/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.1/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.3/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Thấp/Cao

27.4°/35.3°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

10.88