Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:40 | 18/08/2022
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
4.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.05 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
4.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
10.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
8.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
5.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
2.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Thanh Hóa
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0