Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:14 | 28/11/2021
Chỉ số UV
3.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Ít mây
Chỉ số UV
3.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
6.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
3.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
1.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
3.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
3.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Ít mây
Chỉ số UV
3.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Ít mây
Chỉ số UV
3.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Ít mây
Thanh Hóa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:17
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.91