Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:32 | 10/06/2023
Chỉ số UV
1.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.23 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.88
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
10.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.09