Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:18 | 20/04/2024
Mây cụm 29.3°

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Thấp/Cao
24.4°/35.7°
Độ ẩm
68%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.05 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
2.55

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
961.3
NH3
15.33
NO
0.56
NO2
6.34
O3
158.79
PM10
91.75
PM25
79.15
SO2
7.75

Thời tiết Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa những ngày tới