Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:48 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

997 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Nhiều mây
Thanh Hóa
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0