Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:55 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29.2°
Áp suất

996 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 26.6°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

996 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.5°
Sáng/Tối
25.4/ 27.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

995 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 29.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

995 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa vừa 27.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Thấp/Cao

26°/30.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0