Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:43 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
14.3/ 15.8°
Sáng/Tối
13.5/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 19.6°
Sáng/Tối
15.9/ 19.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 22.5°
Sáng/Tối
19.2/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 22.2°
Sáng/Tối
21.8/ 24.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.8/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 22.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 19.2°
Sáng/Tối
21.8/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 19.7°
Sáng/Tối
19.7/ 19.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.3°
Sáng/Tối
19.6/ 21.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22°
Sáng/Tối
21.1/ 22.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 18.6°
Sáng/Tối
21.7/ 19.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.7/ 20.7°
Sáng/Tối
18.7/ 20.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.3°
Sáng/Tối
20.4/ 22.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 23.7°
Sáng/Tối
22.5/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 23°
Sáng/Tối
23.9/ 24.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19.4°
Sáng/Tối
21/ 19.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 14.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Thấp/Cao

14.7°/30.7°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

7.1 °C

Chỉ số UV

2.88