Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:28 | 13/07/2024
Nhiều mây 30.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Thấp/Cao
21.3°/31°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.19 km/giờ
Điểm ngưng
24.4 °C
Chỉ số UV
12.11

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
230.31
NH3
0.24
NO
0.02
NO2
0.29
O3
20.56
PM10
0.62
PM25
0.5
SO2
0.04

Thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa những ngày tới