Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:19 | 08/12/2023

Thanh Phong

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Hai Huân, xã Thanh Phong

Hồ Nội Sơn (xã Hợp Lý, Triệu Sơn)

0 mm

đo tại UBND xã Hợp Lý

Xuân Lẹ

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Lẹ

Lương Sơn

0 mm

đo tại UBND Xã Lương Sơn

Xuân Quỳ 1

0 mm

đo tại UBND xã Hóa Quỳ

Yên Thắng

0 mm

đo tại Trường tiểu học Yên Thắng

Tân Thành 1

0 mm

đo tại UBND xã Tân Thành

Yên Nhân

0 mm

đo tại Xã Yên Nhân, Huyện Thường Xuân

Quan Sơn

0 mm

đo tại UBND huyện Quan Sơn

Chi cục thủy lợi Thanh Hóa

0 mm

đo tại Chi cục thủy lợi Thanh Hóa

Hồ chứa nước Cửa Đạt

0 mm

đo tại Hồ chứa nước Cửa Đạt

Hồ Rát (xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Rát

Hồ Đồng Mực (xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Đồng Mực

Hồ Hố Chu (xã Cán Khê, Như Thanh)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Hố Chu

Hồ Mậu Lâm (xã Mậu Lâm, Như Thanh)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Mậu Lâm

Trung Thành

0 mm

đo tại UBND xã Trung Thành

Hồ Khe Tiên (xã Hà Đông, Hà Trung)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Khe Tiên

Cổ Lũng

0 mm

đo tại Trường mầm non Cổ Lũng

Xuân Lộc

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Lộc

Hồ Lâm Danh (xã Lâm Phú, Lang Chánh)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Lâm Danh

Nam Động

0 mm

đo tại UBND xã Nam Động

Yên Khương

0 mm

đo tại UBND xã Yên Khương

Thạch Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Thạch Lâm

Vườn Quốc gia Bến En

0 mm

đo tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En

Hồ Bồ Kết (xã Cẩm Tân, Cẩm Thủy)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Bồ Kết

Nga Thiện

0 mm

đo tại UBND xã Nga Thiện

Vĩnh Thịnh

0 mm

đo tại UBND xã Vĩnh Thịnh

Hồ Đồng Chùa (phường Hải Thượng, Tx Nghi Sơn)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Đồng Chùa

Hồ Ngô Công (xã Thọ Sơn, Triệu Sơn)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Ngô Công

Lộc Thịnh

0 mm

đo tại UBND xã Lộc Thịnh

Tam Văn

0 mm

đo tại UBND xã Tam Văn

Hồ thủy điện Trung Sơn

0 mm

đo tại Hồ thủy điện Trung Sơn

Hồ Cánh Chim (P. Ba Đình, Tx Bỉm Sơn)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Cánh Chim

Thọ Bình

0 mm

đo tại UBND xã Thọ Bình

Cẩm Lương

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Cẩm Lương

Thăng Thọ

0 mm

đo tại UBND xã Thăng Thọ

Hà Lĩnh

0 mm

đo tại UBND xã Hà Lĩnh

Mai Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Mai Lâm

Hồ Khe Dài (xã Phúc Đường, Như Thanh)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Khe Dài

Bắc Sơn

0 mm

đo tại UBND phường Bắc Sơn

Hồ Tà Xằng (xã Xuân Thắng, Thường Xuân)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Tà Xằng

Mường Lý

0 mm

đo tại UBND xã Mường Lý

Hồ Vũng Sú (xã Thành Minh, Thạch Thành)

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Vũng Sú

Quang Chiểu 3

0 mm

đo tại Điểm trường Hạm, xã Quang Chiểu

Sông Luồng

0 mm

đo tại Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa

Mường Ngoại

0 mm

đo tại Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước

Hiền Chung

0 mm

đo tại Xã Hiền Chung, Huyện Quan Hóa

Thanh Xuân

0 mm

đo tại Xã Thanh Xuân, Huyện Quan Hóa

Trung Hạ

0 mm

đo tại Khu văn hóa thể thao bản Lang, xã Trung Hạ

Xuân Minh

0 mm

đo tại Xã Xuân Minh, Huyện Thọ Xuân

Nam Động 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Khương Làng, xã Nam Động

Thanh Tân 1

0 mm

đo tại UBND xã Thanh Tân

Phú Sơn 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Tai Giác, xã Phú Sơn

Hiền Kiệt

0 mm

đo tại UBND xã Hiền Kiệt

Quang Chiểu 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Mờng, xã Quang Chiểu

Sơn Thủy

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Thủy

Nam Động 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Bất, xã Nam Động

Thành Hưng

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Thành Hưng

Trung Thượng

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Trung Thượng

Sơn Điện

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Ban, xã Sơn Điện

Sơn Lư

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thị trấn Sơn Lư

Vạn Xuân 1

0 mm

đo tại UBND xã Vạn Xuân

Xuân Bình

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Xuân Bình

Tam Thanh

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Bôn, xã Tam Thanh

Cẩm Liên 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Thạch An, xã Cẩm Liên

Giao An

0 mm

đo tại UBND xã Giao An

Quang Chiểu 2

0 mm

đo tại UBND xã Quang Chiểu

Trung Xuân

0 mm

đo tại Trường mầm non Trung Xuân

Sơn Hà

0 mm

đo tại Trường mầm non Sơn Hà

Phú Sơn 1

0 mm

đo tại UBND xã Phú Sơn

Trung Thành 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Tiến Thắng, xã Trung Thành

Tén Tằn (Mường Lát)

0 mm

đo tại Trạm bảo vệ rừng xã Tén Tằn

Lũng Cao

0 mm

đo tại UBND xã Lũng Cao

Trung Thành 1

0 mm

đo tại Xã Trung Thành, huyện Quan Hóa

Trung Sơn 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Chiềng, xã Trung Sơn

Đồng Lương

0 mm

đo tại UBND xã Đồng Lương

Phú Xuân

0 mm

đo tại UBND xã Phú Xuân

Thiết Kế

0 mm

đo tại UBND xã Thiết Kế

Tam Lư

0 mm

đo tại Hội trường xã Tam Lư

Kim Tân

0 mm

đo tại Nhà văn hóa Khu phố 1 Tân Sơn, thị trấn Kim Tân

Phú Lệ 1

0 mm

đo tại UBND xã Phú Lệ

Trung Lý

0 mm

đo tại UBND xã Trung Lý

Trung Sơn 2

0 mm

đo tại Trường tiểu học Trung Sơn

Cẩm Liên 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Thạch Minh, xã Cẩm Liên

Thọ Dân

0 mm

đo tại UBND xã Thọ Dân

Thiệu Hợp

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Quản Xá 1, xã Thiệu Hợp

Phú Lệ 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Hang, xã Phú Lệ

Thành Sơn

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Sơn Thành, xã Thành Sơn

Lương Trung

0 mm

đo tại UBND xã Lương Trung

Kỳ Tân 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Bo Thượng, xã Kỳ Tân

Tam Chung

0 mm

đo tại Xã Tam Chung, Huyện Mường Lát

Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 18.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 18.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Thấp/Cao

18.6°/28.5°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0