Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:03 | 23/07/2024
Mưa cường độ nặng 23.4°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24.1°.

Thấp/Cao
23.2°/27.9°
Độ ẩm
100%
Tầm nhìn
3.89 km
Gió
0.9 km/giờ
Điểm ngưng
23.2 °C
Chỉ số UV
1.14

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
243.66
NH3
0.54
NO
0.07
NO2
0.29
O3
12.7
PM10
1.42
PM25
1.17
SO2
0.1

Thời tiết Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa những ngày tới