Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:53 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:25
Mây thưa
Thanh Hóa
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:16
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.39 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0