Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:32 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.8 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.28