Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:32 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:17
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:26
Mây rải rác
Thanh Hóa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:17
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.11