Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:36 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 25.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
28.5/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 24.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.7°
Sáng/Tối
24/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 23.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây thưa
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 25.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Thấp/Cao

24.6°/32.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0