Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 23/07/2024
Mưa nhẹ 25.8°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.2°.

Thấp/Cao
24.1°/30°
Độ ẩm
99%
Tầm nhìn
7.83 km
Gió
1.23 km/giờ
Điểm ngưng
25.7 °C
Chỉ số UV
0.76

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
313.76
NH3
0.92
NO
0.14
NO2
1.09
O3
29.68
PM10
3.81
PM25
2.66
SO2
0.54

Thời tiết Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa những ngày tới