Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:42 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
21.8/ 16.5°
Sáng/Tối
18.4/ 19.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Nhiều mây

16:00

21.2°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.36 km/giờ

19:00

20.4°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.83 km/giờ

22:00

18.8°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.01 km/giờ
Ngày/Đêm
15.1/ 14.8°
Sáng/Tối
15.5/ 15.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây

01:00

16.5°C / 15.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.77 km/giờ

04:00

15.7°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.96 km/giờ

07:00

15°C / 14.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.74 km/giờ

10:00

15.5°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.09 km/giờ

13:00

17°C / 15.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.57 km/giờ

16:00

16°C / 15.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.55 km/giờ

19:00

15.3°C / 14.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.42 km/giờ

22:00

14.3°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.15 km/giờ
Ngày/Đêm
16.9/ 18°
Sáng/Tối
13.1/ 17.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây

01:00

14.8°C / 13.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.63 km/giờ

04:00

14.8°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.18 km/giờ

07:00

13.2°C / 13.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.87 km/giờ

10:00

14.9°C / 14.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.65 km/giờ

13:00

17.6°C / 17.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.93 km/giờ

16:00

18°C / 18.1°C
Mây cụm Mây cụm
64%
2.57 km/giờ

19:00

16.8°C / 16.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.31 km/giờ

22:00

17.2°C / 17.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.24 km/giờ
Ngày/Đêm
23.1/ 19°
Sáng/Tối
17.3/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây

01:00

16.4°C / 16.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.88 km/giờ

04:00

17.4°C / 17.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.66 km/giờ

07:00

17.5°C / 17.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.21 km/giờ

10:00

18.4°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.34 km/giờ

13:00

23.4°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.34 km/giờ

16:00

22.4°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.26 km/giờ

19:00

19°C / 19.3°C
Mây cụm Mây cụm
87%
3.27 km/giờ

22:00

19.8°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.27 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 21.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Thấp/Cao

13.8°/22°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.13 km/giờ

Điểm ngưng

15.6 °C

Chỉ số UV

1.52