Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:17 | 26/07/2024
Nhiều mây 27.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.5°.

Thấp/Cao
26.3°/37.9°
Độ ẩm
86%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.7 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1014.71
NH3
10.01
NO
0.96
NO2
13.88
O3
0.6
PM10
47.48
PM25
38.99
SO2
2.71

Thời tiết Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa những ngày tới