Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:13 | 14/07/2024
Mưa nhẹ 27.3°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.5°.

Thấp/Cao
25.3°/30.5°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.83 km/giờ
Điểm ngưng
25.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
540.73
NH3
3.26
NO
0.01
NO2
8.31
O3
16.81
PM10
17.85
PM25
14.33
SO2
1.89

Thời tiết Huyện Như Thanh - Thanh Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Như Thanh - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Như Thanh - Thanh Hóa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Như Thanh - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Như Thanh - Thanh Hóa những ngày tới