Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:14 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:17
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Bầu trời quang đãng
Thanh Hóa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:17
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.68