Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:40 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
18.2/ 18.6°
Sáng/Tối
16.8/ 18.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.6/ 19.6°
Sáng/Tối
18.8/ 19.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.4/ 18.3°
Sáng/Tối
19.1/ 19.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 21.4°
Sáng/Tối
18.6/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 22.9°
Sáng/Tối
22.4/ 22.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 13.6°
Sáng/Tối
19.2/ 14.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 15.9°
Sáng/Tối
12.4/ 15.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 19.7°
Sáng/Tối
16/ 18.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 23.8°
Sáng/Tối
19.9/ 22.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.2/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mây thưa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 18.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Thấp/Cao

18.7°/22.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

15.4 °C

Chỉ số UV

0