Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:39 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.9°
Sáng/Tối
27.3/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 26.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.4°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 25.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Thấp/Cao

25.8°/32.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

2.26 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0