Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:23 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Nhiều mây
Thanh Hóa
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.34 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0