Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:46 | 28/11/2021
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thanh Hóa
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:17
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.68