Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:24 | 23/04/2024
Mây thưa 30.4°

Mây thưa

Cảm giác như 33.7°.

Thấp/Cao
27°/38.4°
Độ ẩm
63%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.63 km/giờ
Điểm ngưng
22.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
307.08
NH3
3.29
NO
0
NO2
2.27
O3
46.49
PM10
5.69
PM25
3.49
SO2
0.71

Thời tiết Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng những ngày tới