Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:23 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.1/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.9°
Sáng/Tối
25.2/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
26.4/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Thấp/Cao

24.5°/29.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.98 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0