Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:44 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
23.7/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 31.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22.6°
Sáng/Tối
21.8/ 28.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.6°
Sáng/Tối
19.4/ 27.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.1/ 23.7°
Sáng/Tối
19.1/ 29.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

23.9°/31.4°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

2.98