Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:46 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 23.4°
Sáng/Tối
24/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Thấp/Cao

23.1°/30.3°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

8.33