Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:39 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 28.5°
Sáng/Tối
29.1/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

27.5°/35.7°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.85 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

2.46