Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:59 | 20/04/2024
Mây cụm 29.3°

Mây cụm

Cảm giác như 32.8°.

Thấp/Cao
27.2°/34.6°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.79 km/giờ
Điểm ngưng
20.7 °C
Chỉ số UV
13.46

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
357.15
NH3
5.38
NO
0.1
NO2
2.14
O3
66.52
PM10
10.51
PM25
8.29
SO2
1.16

Thời tiết Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng những ngày tới