Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:56 | 20/04/2024
Mây thưa 36.1°

Mây thưa

Cảm giác như 37.3°.

Thấp/Cao
26.9°/36.7°
Độ ẩm
34%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.4 km/giờ
Điểm ngưng
17.1 °C
Chỉ số UV
12.42

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
383.85
NH3
5.07
NO
0.18
NO2
1.91
O3
64.37
PM10
11.19
PM25
8.07
SO2
0.88

Thời tiết Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng những ngày tới