Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:36 | 13/07/2024
Thấp/Cao
25.1/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.8°
Tầm nhìn
9.93 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.8°
Tầm nhìn
7.66 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.3/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.1/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

24.7°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.93 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

4.89