Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:57 | 20/04/2024
Mây thưa 36.3°

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Thấp/Cao
26.6°/37.9°
Độ ẩm
33%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.42 km/giờ
Điểm ngưng
18.2 °C
Chỉ số UV
13.39

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
337.12
NH3
4.12
NO
0.11
NO2
1.52
O3
58.65
PM10
7.62
PM25
5.42
SO2
0.67

Thời tiết Huyện Châu Thành - Sóc Trăng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành - Sóc Trăng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng những ngày tới