Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:34 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27.6°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.4°
Sáng/Tối
28.1/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

24.6°/30.6°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.24 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.53