Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:17 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Thấp/Cao

24.1°/30.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0