Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:51 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Thấp/Cao

25°/32.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0