Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:49 | 24/04/2024
Nhiều mây 31.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 36.1°.

Thấp/Cao
29.7°/33°
Độ ẩm
62%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.92 km/giờ
Điểm ngưng
23.3 °C
Chỉ số UV
9.38

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
277.04
NH3
1.54
NO
0.04
NO2
1.09
O3
48.64
PM10
4.73
PM25
2.97
SO2
0.69

Thời tiết Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng những ngày tới