Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 24.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa vừa

10:00

28.9°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.31 km/giờ

13:00

29.7°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.33 km/giờ

16:00

29.2°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.84 km/giờ

19:00

25.9°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.9 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.5 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.72 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
91%
3.64 km/giờ

07:00

25.2°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
89%
3.74 km/giờ

10:00

29.8°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.98 km/giờ

13:00

30.5°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.5 km/giờ

16:00

28.1°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.66 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.89 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.59 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.12 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.91 km/giờ

07:00

25°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.13 km/giờ

10:00

28.7°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.74 km/giờ

13:00

28.5°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.27 km/giờ

16:00

26.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.39 km/giờ

19:00

25°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.37 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.52 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.09 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.15 km/giờ

07:00

25.3°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.74 km/giờ

10:00

29.5°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
73%
3.15 km/giờ

13:00

31.9°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
3.41 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.89 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.8 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.59 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mây cụm

01:00

24.1°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.22 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.46 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.44 km/giờ

10:00

29.8°C / 33.2°C
Mây cụm Mây cụm
71%
4.75 km/giờ

13:00

32°C / 35.8°C
Mây cụm Mây cụm
61%
4.55 km/giờ

16:00

28.7°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
4.25 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.39 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.89 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây rải rác

01:00

24.4°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.44 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.3°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.51 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.26 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

23.9°/30.3°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.65 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.91