Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:30 | 24/04/2024
Nhiều mây 33.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.4°.

Thấp/Cao
29.5°/35.5°
Độ ẩm
53%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.02 km/giờ
Điểm ngưng
22.8 °C
Chỉ số UV
9.38

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
310.42
NH3
3.45
NO
0.13
NO2
2.04
O3
47.21
PM10
6.5
PM25
4.04
SO2
0.86

Thời tiết Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng những ngày tới