Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:05 | 20/04/2024
Mây cụm 35.2°

Mây cụm

Cảm giác như 37.6°.

Thấp/Cao
27.8°/35.9°
Độ ẩm
39%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.82 km/giờ
Điểm ngưng
19.5 °C
Chỉ số UV
13.57

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
273.71
NH3
2.66
NO
0.09
NO2
0.78
O3
50.07
PM10
3.99
PM25
2.54
SO2
0.43

Thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới