Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:30 | 12/04/2024
Thấp/Cao
21.3/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.2/ 21.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.8/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.9/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
38.1/ 38.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
35.4/ 35.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
25.3/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24.4/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Thấp/Cao

21.9°/39.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

0