Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:37 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:15
Mưa vừa

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.83 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.97 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.21 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.3 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.37 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.34 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:16
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.19 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.22 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.21 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.25 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.02 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.85 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:16
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.12 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.1 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.11 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.21 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.16 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.08 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.21 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.34 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.28 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.22 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.2 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.2 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.23 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.67 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.77 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.37 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.11 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.93 km/giờ
Huyện Sơn Tây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:15
Thấp/Cao

21°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

7.47 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0