Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:32 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 23.5°
Sáng/Tối
24.3/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 23.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Thấp/Cao

23.5°/30.4°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0