Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:54 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

999 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Tây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 22°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

989 mb

Tầm nhìn

3.8 km

Gió

6.66 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0