Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:23 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
25.3/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 25.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 24.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 23.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 24.8°
Sáng/Tối
25.9/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Thấp/Cao

23.9°/29.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0