Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:04 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa vừa
Huyện Sơn Tây
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.79 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0