Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:44 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Tây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

3.76 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.05