Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:48 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0