Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:41 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 25°
Sáng/Tối
22.4/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35.1/ 23.7°
Sáng/Tối
23.2/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.3/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 25.1°
Sáng/Tối
23.9/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Thấp/Cao

23.8°/35.4°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0.39