Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:26 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.47