Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:37 | 12/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:05
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:03
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Tây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0