Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:22 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
36.6/ 23.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 23.2°
Sáng/Tối
23.6/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.2/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 22.2°
Sáng/Tối
23.5/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Thấp/Cao

24.6°/38.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0