Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:58 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:43
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0