Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:47 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Tây
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:20
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

1.76 km

Gió

3.56 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.22