Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:59 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:18
Mưa vừa
Huyện Sơn Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0