Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:19 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
40.2/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
40.3/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
42/ 25.8°
Sáng/Tối
26.5/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
40.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
39.6/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 24.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 34.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 23.5°
Sáng/Tối
26.6/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 36.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 39.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Thấp/Cao

24.8°/42.8°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

8.06