Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:06 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.16