Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:34 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa vừa

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.75 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.08 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.33 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.58 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.48 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:15
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.36 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.33 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.42 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.44 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.23 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.11 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.02 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.95 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.93 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.76 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.09 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.24 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.42 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.87 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.7 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.97 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.08 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.36 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.56 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.51 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.37 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.42 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.48 km/giờ
Huyện Sơn Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Thấp/Cao

22°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0