Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:06 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.34 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.25 km/giờ

16:00

28°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.67 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.85 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.15 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.17 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.94 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.98 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.07 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.82 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.59 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.22 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.28 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.53 km/giờ

10:00

32°C / 38°C
Mây cụm Mây cụm
61%
0.93 km/giờ

13:00

32°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.28 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.03 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.35 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.5 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.15 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.02 km/giờ

10:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.53 km/giờ

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.9 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.42 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.7 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.2 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.24 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.22 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.58 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.93 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.07 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.92 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.24 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.04 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.98 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.6