Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:55 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa vừa

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.19 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.75 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.81 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.83 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.26 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.45 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.03 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.33 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.13 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.75 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.19 km/giờ

16:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.49 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.55 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.6 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.5 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.01 km/giờ

10:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.1 km/giờ

13:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.71 km/giờ

16:00

28°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.94 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.23 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.23 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.06 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.65 km/giờ

10:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.39 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.65 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.5 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.73 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.96 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.35 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.57 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.69 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.76 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.54 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.48 km/giờ
Huyện Sơn Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0