Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:49 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa cường độ nặng

16:00

28.8°C / 35.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.22 km/giờ

19:00

27°C / 32.7°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
0.9 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.14 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.42 km/giờ

04:00

24.1°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.44 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.01 km/giờ

10:00

32.7°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
0.65 km/giờ

13:00

29.9°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.98 km/giờ

16:00

28.5°C / 35.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.53 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.26 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.12 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.06 km/giờ

10:00

32.3°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.25 km/giờ

13:00

28.6°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.49 km/giờ

16:00

30.2°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.35 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.68 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.37 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.6 km/giờ

04:00

24.9°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.47 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.2 km/giờ

10:00

29.6°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.24 km/giờ

13:00

33.4°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.96 km/giờ

16:00

28.7°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.13 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.52 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
33.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa vừa

01:00

25°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.38 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.45 km/giờ

07:00

27.2°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.04 km/giờ

10:00

33.3°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.32 km/giờ

13:00

29.5°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.29 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.75 km/giờ

19:00

25.4°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.08 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.47 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.46 km/giờ

10:00

29.6°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.02 km/giờ

13:00

28.1°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.56 km/giờ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa nhẹ 28.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Thấp/Cao

23.9°/33.7°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

6.01 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

27.6 °C

Chỉ số UV

2.01