Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:50 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

990 mb

Gió

12.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa rất nặng
Huyện Sơn Hà
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0