Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:17 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 22°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:38
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0