Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:56 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 26.8°
Sáng/Tối
27.5/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 25.9°
Sáng/Tối
26.5/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 35.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 35.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 36.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25°
Sáng/Tối
27.5/ 36.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 35.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Thấp/Cao

26.2°/33.5°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0