Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:41 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.88