Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:03 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 19.6°
Sáng/Tối
23.1/ 26.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.9/ 21.8°
Sáng/Tối
18.6/ 27.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.1/ 20.5°
Sáng/Tối
23/ 26.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 22.8°
Sáng/Tối
19.9/ 25.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.4°
Sáng/Tối
20.4/ 28.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 22.9°
Sáng/Tối
21.7/ 30.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 22.7°
Sáng/Tối
21.8/ 28.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 22.4°
Sáng/Tối
21.3/ 24.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.3°
Sáng/Tối
21.6/ 26.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 22.7°
Sáng/Tối
20.4/ 30.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:52
Thấp/Cao

18.9°/31.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0