Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:30 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
27.8/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 29.9°
Sáng/Tối
27.5/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28.1/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.5/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 33.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Thấp/Cao

26.4°/42°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

19.4 °C

Chỉ số UV

3.02