Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:29 | 20/01/2022
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Ít mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Ít mây
Huyện Sơn Hà
Đã cập nhật 18 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:36
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.63