Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:51 | 24/07/2024
Thấp/Cao
27.5/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.5/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Thấp/Cao

26.9°/34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0