Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:29 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

996 mb

Gió

9.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Bình Sơn
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0