Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:07 | 18/01/2022
Thấp/Cao
20/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
9.38 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Huyện Bình Sơn
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:35
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

9.96 km

Gió

3.51 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0