Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:24
Mưa cường độ nặng
Huyện Bình Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.2

Tin tức thời tiết