Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:25 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 30.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 29.9°
Sáng/Tối
27.5/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.9°
Sáng/Tối
28/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.7/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.3°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 29.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Thấp/Cao

27.8°/33.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0