Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:35 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:47
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

3.78