Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:18 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 25°
Sáng/Tối
26.8/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27.9/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.2°
Sáng/Tối
26.6/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Thấp/Cao

25.1°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0