Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:58 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
26/ 23.7°
Sáng/Tối
23.5/ 25.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Nhiều mây

07:00

23.1°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.83 km/giờ

10:00

24.7°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.32 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
78%
4.56 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
80%
3.71 km/giờ

19:00

24.3°C / 24.9°C
Mây thưa Mây thưa
90%
2.11 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.2°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.2°
Sáng/Tối
22.8/ 25.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mây rải rác

01:00

23.2°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.55 km/giờ

04:00

22.1°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.81 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
1.75 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
74%
0.85 km/giờ

13:00

27.5°C / 29.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
1.96 km/giờ

16:00

26.6°C / 26.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
76%
2.68 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
1.33 km/giờ

22:00

25.6°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Nhiều mây

01:00

24.5°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.73 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.11 km/giờ

07:00

25.6°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.39 km/giờ

10:00

27.9°C / 29.2°C
Mây cụm Mây cụm
69%
3 km/giờ

13:00

27.1°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.64 km/giờ

16:00

27.5°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.18 km/giờ

19:00

24.2°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
80%
2.04 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
1.8 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 24°
Sáng/Tối
24.7/ 26.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mây rải rác

01:00

24.3°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
81%
2.62 km/giờ

04:00

24.7°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.19 km/giờ

07:00

24.7°C / 24.3°C
Mây cụm Mây cụm
82%
2.49 km/giờ

10:00

27.1°C / 29.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
71%
1.42 km/giờ

13:00

27.5°C / 30.7°C
Mây cụm Mây cụm
69%
1.99 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.3 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.31 km/giờ

22:00

24.8°C / 24.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 26.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Nhiều mây

01:00

23.3°C / 24.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
1.52 km/giờ

04:00

24°C / 23.8°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.36 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.5°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.46 km/giờ

10:00

26.6°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.67 km/giờ

13:00

28.8°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.23 km/giờ

16:00

26.9°C / 26.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
79%
3.48 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.75 km/giờ

22:00

23.7°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.83 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.1°
Sáng/Tối
22.2/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ

01:00

23.9°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.25 km/giờ

04:00

22.4°C / 23.4°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.55 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Thấp/Cao

22°/27.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0.33